De aanpak van de schilder

De Schilder komt eerst bij u op bezoek om de werkzaamheden in kaart te brengen. Hij bekijkt de staat van het schilderwerk van uw pand en zal vervolgens een offerte opstellen. Wanneer u goedkeuring geeft, wordt er met u afgesproken wanneer de schilderwerkzaamheden plaats vinden. Als het schilderwerk goed is afgerond, ontvangt u de factuur.

6% BTW verklaring / ouderdomsverklaring
Bent u particulier en u heeft een woning ouder dan 2 jaar dan hoeft u maar 6% BTW te betalen. De ouderdomsverklaring geldt helaas niet voor bedrijven. Zij moeten altijd 19 % BTW betalen.

Onderhoudscontracten
Er kan ook een onderhoudscontract met u worden afgesloten. Dit is vooral interessant voor Vereniging Van Eigenaren of woningstichtingen. Samen met u worden er van te voren goede afspraken gemaakt met Boelie Schilderwerken. De schilder kan dan voor een jaarlijks onderhoud zorgen en eventuele gebreken kunnen dan direct verholpen worden.